Werkwijze

Starten met drie afspraken
Kom je voor het eerst? Dan maak ik meteen drie afspraken met je. Dit omdat je genezing een proces is dat in gang moet worden gezet en vervolgens gemonitord moet worden. Door de eerste sessie treden er doorgaans veranderingen in je lichaam op, die om een nieuwe release vragen. Zo weten we bovendien allebei zeker dat ik tijd voor je heb.

De eerste drie afspraken vinden in principe met dezelfde tussenpozen plaats: op dag 1, dag 4 en dag 11. Tussen de eerste twee afspraken zitten dus idealiter twee dagen en tussen afspraak 2 en 3 een week. Soms lukt het niet om het precies zo te plannen en zit er een dag meer of minder tussen de afspraken.

De eerste afspraak is tevens de intake. Samen spreken we jouw gezondheidshistorie door en brengen we je klachten in kaart. Na de sessie vertel ik je waar ik in je lichaam stress heb gevonden en gereleased. Ook geef ik je adviezen over hoe je voorkomt dat zich opnieuw stress vastzet in je spieren. Tijdens een sessie kun je gewoon je kleren en je schoenen aanhouden.

Vertel wat je kwijt wilt
Ik vind het belangrijk de tijd voor jou te nemen. Stress komt ergens vandaan en soms gaan er heftige verhalen onder schuil.  Je bepaalt zelf wat je al dan niet met mij deelt. Wellicht belangrijk voor jou om te weten is dat ik niet snel ergens van schrik of een oordeel klaar heb.

Verstand van stress en angst
De eerste afspraak duurt ongeveer een uur. Alle daarop volgende afspraken duren een half uur a drie kwartier (ter vergelijking: bij de meesten van mijn collega’s is dat maximaal een half uur). Naast Body Stress Release practitioner ben ik ook werkzaam als stress counselor en wingwave angstreductiecoach. Dit heeft voor jou als voordeel dat ik veel weet van stress, stressreductie, angstklachten en de rol van emoties bij chronische pijnklachten. Daardoor kan ik je waardevolle adviezen geven die je helpen je stress te verminderen zodat je je duurzaam beter gaat voelen.

Even niet sporten
Houd er rekening mee dat je in de periode van je eerste drie afspraken beter niet sport (ook geen yoga, pilates e.d.). Dit heeft te maken met het tijdelijk kwetsbaarder worden van je spieren en zenuwen. Bovendien willen we het lichaam optimaal de ruimte geven om spanning los te laten. Een lichaam met een lagere spierspanning (en daar doen we het voor!) sport ook nog eens veel prettiger.

Hoeveel sessies?
Over hoe lang je Body Stress Release nodig hebt om te herstellen valt op voorhand helaas weinig te zeggen. Ieder lichaam reageert op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Over het algemeen is het zo dat kinderen sneller reageren op de sessies en dat hoe langer je klachten hebt, hoe langer het duurt voordat je lichaam stressvrij is. Veel mensen ervaren na 5 a 6 sessies dat het de goede kant met ze op gaat. Ik hanteer als stelregel dat je met maximaal 10 sessies echt wel verandering moet bemerken.

Afspraak annuleren of verzetten
Bij verhindering kun je een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verzetten of annuleren. Daarna ben je de sessiekosten verschuldigd.

Afspraak maken?

Wil je een afspraak maken voor Body Stress Release?
Dat kan telefonisch via 06 – 2490 1041.

Als ik niet opneem, spreek dan een boodschap in.
Ik bel je zo snel mogelijk terug. NB De praktijk is op de eerste verdieping, bereikbaar via een vrij steile trap en is daarmee minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.

Openingstijden

Maandag  
13.30 uur – 21.00 uur

Dinsdag  
9.00 uur – 18.00 uur

Woensdag
9.00 uur – 12.45 uur

Donderdag
9.00 uur – 19.00 uur

Vrijdag
9.00 uur – 15.00 uur

Over Jetske Hingst

Aandacht voor gezondheid is mij (Den Haag, 1968) met de paplepel ingegoten. Mijn moeder verslond vroeger alles wat met gezondheid en psychologie te maken had en mijn opa en overgrootvader waren beiden huisarts, eerst op het Friese platteland, later in de stad Utrecht. Hoewel ik deze fascinatie deelde, koos ik zelf voor een hele andere loopbaan als communicatieprofessional en tekstschrijver. Eerst jarenlang in dienstverband, later als zelfstandig ondernemer.

Toen ik de 40 naderde, drong het bekende zingevingsvraagstuk zich aan mij op. Was dit wat ik wilde doen tot aan mijn pensionering? Eigenlijk niet, nee. In mij groeide de wens om mensen te helpen een betere kwaliteit van leven te bereiken. Die wens werd nog sterker nadat ik kennismaakte met Body Stress Release. Mijn scoliose (zijwaardse bocht in de ruggegraat) bezorgde me steeds vaker rugpijn. Een vriendin vertelde mij over Body Stress Release, een techniek die haar van haar hardnekkige rugpijn en haar dochter van migraine had verlost. Ik besloot een BSR practitioner bij mij in de buurt te zoeken. Na een paar sessies was de pijn al een stuk minder en tegenwoordig ben ik met een stuk of zes onderhoudssessies per jaar zo goed als pijnvrij.

Ik vond het enorm jammer dat de opleiding tot BSR practitioner alleen in Zuid-Afrika gegeven werd. Vijf maanden weg van mijn gezin, dat was geen optie… Toen ik in 2013 hoorde dat er een BSR Academy in Dorset, Engeland, werd opgezet, was de beslissing snel genomen. Vier maanden Engeland: dat was te doen! Dan kon ik tussendoor naar huis. Ik heb een pittige, maar fantastische tijd gehad en ben begin maart 2015 met diploma thuis gekomen. 

In 2015 en 2016 heb ik mijn kennis en ervaring uitgebreid met opleidingen tot stress counselor en Wingwave coach. Stress counseling is coaching op stressreductie door middel van gespreksvoering. Wingwave is een aan EMDR verwante techniek waarmee je heel gericht – met weinig praten – aan angst- en stressreductie kunt werken. Wil je meer weten over mijn andere coachings- en therapeutische activiteiten? Kijk dan eens op www.vrijerleven.nu  

In mijn werk vind ik het een absoluut voordeel om wat meer levenservaring te hebben. Ik ben zelf inmiddels ouderloos, ben gescheiden, heb een samengesteld gezin met alle uitdagingen en gezelligheid van dien. Om rust te vinden in mijn drukke schema wandel ik dagelijks met mijn hond, beagle Pippa.

Jetske Hingst

Corona Leidraad

Vrijdag 8 mei 2020 hebben de beroepsorganisaties voor natuurgeneeskundig therapeuten een met het RIVM afgestemde Corona-leidraad verspreid. De Leidraad bevat richtlijnen voor het veilig geven en ontvangen van therapie.

Voor jou betekent het dat:

 • je niet komt als je koorts hebt, verkouden bent of hoest of als een van je huisgenoten ziek is. Afzeggen mag gratis.
 • je zoveel mogelijk alleen komt en voorkomt dat je in de wachtkamer moet wachten – kom dus op de afgesproken tijd
 • je je handen reinigt in het voorportaal voordat je het pand betreedt
 • je (liever) geen gebruik maakt van het toilet in het praktijkcentrum
 • we geen handen geven en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar houden
 • dat je in je elleboog hoest of niest


Voor mij betekent het daarnaast dat ik veelvuldig schoonmaak en lucht en mijn handen tussen de clienten door reinig.

Op dit moment ben ik niet verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen als een mondkapje of latex handschoenen te dragen. Ik kies er echter voor om tijdens de body stress releases wel een mondkapje te dragen. Voor ons beider veiligheid, maar ook omdat ik door een allergie regelmatig moet niezen.

Heb je liever dat ik de hele tijd een mondkapje draag of met handschoenen behandel? Geef het alsjeblieft aan. Ik heb een ‘spatscherm’ besteld, zodat we niet steeds op hoeven te letten dat we minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden tijdens het gesprek.

Dank voor je medewerking!

Jetske Hingst

Behandelovereenkomst

Mijn beroepsorganisatie, VIV Nederland, verplicht mij te werken met een behandelovereenkomst. Een behandelovereenkomst regelt de juridische kant van de zorgverlener-client-relatie. Het biedt zowel jou als client als mij duidelijkheid. Hieronder vind je de tekst van de behandelovereenkomst waarmee ik werk en die ik graag bij je intake of eerste consult samen met jou onderteken.


BEHANDELOVEREENKOMST

 

Ondergetekende:………………………………………………………………………………………….

 

Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………

 

Adres:……………………………………………….…….. te ………………………..…………………..

 

Verklaart dat zij/hij volledig is ingelicht over de mogelijkheden die Jetske Hingst bij haar werkzaamheden als coach/natuurgeneeskundige kan bieden.

Ondergetekende heeft de vragen, die Jetske Hingst aan hem/haar heeft gesteld tijdens het intakeconsult, naar waarheid beantwoord.

Ondergetekende is volledig geïnformeerd over de kosten van de behandelingen, namelijk € …..,…. per consult/sessie (prijspeil 2019).

Ondergetekende verklaart voorts, dat hij/zij heeft ingestemd met de doelstelling van de behandeling, waarbij hij/zij zich er van bewust is dat het resultaat van de behandeling (therapie/coaching) onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning.

Ondergetekende realiseert zich voorts dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van Jetske Hingst.

Ondergetekende is op de hoogte van de vertrouwelijkheid van de informatie die gegeven wordt en akkoord met de privacyverklaring; dat wat in de praktijk wordt besproken niet gedeeld wordt met derden anders dan met toestemming van ondergetekende.

Ondergetekende gaat akkoord met het volstrekt geanonimiseerde gebruik van de gevalsbeschrijving  voor educatieve doeleinden (inter- en supervisie) van behandelaar binnen de beroepsgroep.

Ondergetekende heeft het recht op inzage in zijn/haar dossier binnen de muren van de praktijk en alle verdere rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming daarop betrekking hebbende. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn 15 jaar bewaard.

Ondergetekende is er van op de hoogte dat voor het verkrijgen van een kopie van zijn/haar dossier kosten in rekening gebracht kunnen worden.

Alle therapeuten, aangesloten bij de beroepsvereniging VIV Nederland zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en werken volgens Algemene Leveringsvoorwaarden. Mocht u onverhoopt klachten hebben, dan kunt u informatie vinden over de klachtenprocedure op www.vrijerleven.nu en voor het tuchtrecht informatie op www.vivnederland.nl.

Ondergetekende dient expliciet toestemming te geven voor het delen van informatie met derden; huisarts, specialist, andere therapeut ingeval van overdracht en/of doorverwijzing of anderen die al dan niet bij de zorgverlening betrokken zijn. En geeft hierbij wel / geen / per situatie toestemming.

Ondergetekende is van mening dat hij/zij antwoord heeft gekregen op alle vragen, die naar aanleiding van de (voorgenomen) behandeling naar voren zijn gekomen.

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en alle relevante informatie m.b.t. gezondheid te hebben gegeven.

Ondergetekende verklaart, na het lezen van bovenstaande en op basis van alle gekregen informatie, tot een weloverwogen besluit te zijn gekomen om behandeling/coaching te willen ondergaan.


Datum:…………………………………………                                                                Handtekening cliënt:…………………………………………   

 

Door ondertekening verklaart de behandelaar dat alle informatie, die nodig is voor de behandeling, is verstrekt aan de cliënt en vergewist zich ervan dat de cliënt de informatie heeft begrepen.

 

Datum:…………………………………………                                                               Handtekening behandelaar (Therapeut/ Coach)…………………………………………   

Over uw privacy

Vanaf 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht. De AVG regelt dat in alle Europese landen op dezelfde manier met de bescherming van persoonsgegevens wordt omgegaan. Hieronder lees je wat dit betekent voor mijn praktijkvoering en uw privacygevoelige gegevens.

Uw persoonlijke informatie
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut/coach, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde BSR- of coachingsessies. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens vindt behandeling of coaching plaats.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang heb tot uw gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een sessie en het uitvoeren van de financiële administratie.
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk (op klantkaart) bewaar, in een afgesloten kast. De kast bevindt zich in een beveiligd pand.


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een met een wachtwoord beveiligde computer met actuele anti-virussoftware.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op de factuur die u per e-mail ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze gegevens zijn:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult


De gegevens in het cliëntendossier blijven (conform de richtlijnen van de Belastingdienst) 7 jaar bewaard.

Uw rechten
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende rechten:

 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
 • Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens

te laten wissen. Dit is het geval als:

 1. de gegevens niet meer nodig zijn
 2. u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
 3. u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
 4. de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
 5. de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website

 • Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:

 1. de gegevens mogelijk onjuist zijn
 2. de verwerking onrechtmatig is
 3. de gegevens niet meer nodig zijn
 4. u bezwaar maakt

 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.


Meldcode huiselijk geweld

Als therapeut/coach volg ik de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) aan hen stelt. Deze wet regelt dat je als client van een zorgverlener eenvoudig een klacht moet kunnen indienen en feedback geven op de zorg die je ontvangt. Ook mijn praktijk werkt volgens de eisen van de Wkkgz. De Wkkgz geeft drie stappen aan die je kunt doorlopen als je niet tevreden bent over de ontvangen zorg:

 1. In eerste instantie maak je je klacht kenbaar aan je behandelaar – aan mij dus – zodat we kunnen proberen om tot een oplossing te komen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
 2. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging, VIV Nederland. Zij schakelen een  klachtenfunctionaris in, die bemiddelt tussen jou en mij.
 3. Als de bemiddelingspoging door de klachtenfunctionaris niet slaagt, kun je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Informatie over o.m. de procedure vind je op website van Camcoop.

Meer informatie over de klachtenprocedure vind je op www.vivnederland.nl

Ontdek een Vrijer Leven

BSR Vrijer Leven

Van Bemmelstraat 4e
3818 PD  Amersfoort

Tel. 06 24901041
info@bsr-vrijerleven.nl

Disclaimer

De informatie op de website is geen vervanging voor een medische behandeling en niet bedoeld om een diagnose te stellen.
Raadpleeg in geval van gezondheidsproblemen altijd eerst een arts alvorens informatie van deze website te gebruiken.
Op deze website is copyright van toepassing. Dat betekent dat het niet is toegestaan (delen van) teksten van deze website te kopiëren en elders (op het internet) te plaatsen of te publiceren.

Wortels lichtgroen voor witte achtergrond SCHERM_RGB

© 2021